Top
Alüminyum Kanal

  • Birden fazla ısı üretici cihazın ortak baca borusu kullanılarak atık gazlarının atmosfere taşınması için dizayn edilen sistemlerdir.
  • Alüminyum mamul baca sistemi, şaft içi tek cidar, şaft içi çift cidar, bina dışında çift cidar olmak üzere uygulama alanları bulunmaktadır. Baca bağlantılarında en önemli konu baca kesit hesabının doğru ve standartlara uygun yapılmasıdır.
  • Baca düşey bölümü alt noktasında ve yatay baca son kısmında bulunan drenaj ile yoğuşma suyu tahliye edilmelidir. İzolasyon malzemesi olarak taş yünü kullanılmaktadır dış cidar malzemesi alüminyum veya paslanmaz sacdan mamul olup dış ortam şartlarında kullanıma uygundur.