Top
Yuvarlak Hava Kanalı

  • Hava kanallarının tasarımında en çok dikkat edilmesi gereken kanalda oluşacak hava akımının hızının ayarlanmasıdır. İzin verilen hız sınırları kurulacak havalandırma tesisatına göre değişir. İnsanların bulunduğu konfor mekanlarında havanın mekâna hızlı verilmesi rahatsızlık yaratacaktır. Yüksek sese de neden olur. Konferans salonu, sinema salonu gibi sessizlik istenen yerde hava kanalı tasarımı hava hızını düşük tutacak ses izolasyonlu malzeme seçilerek yapılmalıdır.
  • Orta ve yüksek hava hızı olan sistemler daha çok gürültünün sorun olmayacağı endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Bu gibi projeler daha az maliyetli malzeme kullanımı gerektireceğinden daha ekonomik olur. Sesin izole edilmesi sorunu olmaması da maliyetleri azaltır. Hava kanalı kurulacak mekana göre malzeme seçimi yapılarak en iyi sonucu elde edersiniz.
  • Hava kanalları ses oluşturan sistemlerdir. Havanın akış hızı arttıkça ses oluşumu da artar. Bunu önlemek için hava akış hızı daha düşük sistemler tercih edilebilir. Daha düşük hava hızı olan sistemlerin havalandırmayı tam olarak sağlayamadığı durumlarda hava kanalları malzemesi ses izolasyonu sağlayacak malzemeden seçilmelidir. Kanal ses izolasyon malzemeleri ile çevrelenir.
  • Kanal tasarımında dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de hava kanalı sisteminin mimari ile uyumudur. Sanayi tesislerine kurulan havalandırma sistemlerinde bu ihtiyaç pek hissedilmesi de özellikle konfor mekanlarında kullanılacak hava kanalları tesisatının mekanla uyumlu mimaride olması istenir. Bunun için iç mimari ile uyumlu tasarım yapılmalı ve malzeme ona göre seçilmelidir. Bu sayede hava kanalları ortama yabancı bir öge gibi değil iç dekorasyonun tamamlayıcı parçası olarak görülebilir.